reunióconsell

El Col·lectiu es reuneix amb la Presidenta del Consell de Mallorca

Membres del Col·lectiu Alternatives es van reunir el passat dos de juliol amb Catalina Cladera, presidenta del Consell Insular de Mallorca, per intercanviar visions sobre la crisi provocada per la COVID-19.

Els companys Miquel Rosselló i Sebastián Lora aprofitaren per fer arribar a la institució el darrer document Per una sortida justa, sostenible i progressista a la crisi, així com per exposar la necessitat d’una planificació estratègica efectiva i liderada per l’administració.

Per la seva banda, la Presidenta va exposar les línies generals del Pla Mallorca Reacciona per fer front a la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques.

Tags: No tags

Comments are closed.